Con Ngỗng Vàng cung cấp thực phẩm sạch cho mọi nhà

DRED Trademark Holdings công bố gia nhập lĩnh vực bán lẻ với thương hiệu Con Ngỗng Vàng (Golden Goose Food Market). Sứ mệnh của Con Ngỗng Vàng là cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn vì sức khỏe của người dân Việt và các thế hệ tương lai, tiến tới việc đưa một số nông sản thế mạnh Việt Nam ra thế giới.

Công ty Con Ngỗng Vàng có số vốn điều lệ 160 tỷ đồng, triển khai phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm nông nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó, tập trung bước đầu cung cấp các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương và áp dụng các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến hàng đầu trên thế giới để cung cấp rau quả hữu cơ và rau quả sạch cho thị trường theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Với sứ mệnh thay đổi tư duy làm nông nghiệp của người Việt Nam, DRED Trademark Holdings tin tưởng sự xuất hiện của Con Ngỗng Vàng sẽ tạo nên hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy các doanh nghiệp, nông dân và toàn xã hội cùng hướng tới một nền nông nghiệp sạch, vì sức khỏe của người dân và tương lai lâu dài cho các thế hệ mai sau.

This entry was posted in Kinh doanh and tagged , , , . Bookmark the permalink.
0 comments

Related Posts