Diễn đàn chia sẻ các ý tưởng sáng tạo

Đây là mô hình hợp tác “tay ba” giữa doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ sở đào tạo. Mô hình cần được khích lệ ở Việt Nam.

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác phát triển chính thức giữa Việt Nam và Phần Lan (IPP), diễn đàn sáng tạo mở (OIF) ra mắt tại địa chỉ: http://www.oif.org.vn; http://www.oif.vn. Đây là diễn đàn đầu tiên ở Việt Nam về đổi mới sáng tạo (ĐMST) với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, cơ quan công quyền, trường đại học, cơ sở nghiên cứu tiếp cận nguồn thông tin, kiến thức và kinh nghiệm ĐMST và xây dựng quan hệ đối tác.

Khái niệm sáng tạo mở dựa trên ý tưởng: trong thế giới mà tri thức được phân bổ rộng rãi, các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu phát triển có thể được hưởng lợi từ việc chia sẻ tri thức và học hỏi lẫn nhau. Trong nội dung hoạt động của OIF, ý tưởng này được hiện thực hóa bằng các hoạt động môi giới trí thức và phát triển mô hình kinh doanh. Điều này cũng tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ, thúc đẩy ứng dụng và đổi mới công nghệ, đặc biệt là hỗ trợ đưa nhanh các kết quả nghiên cứu và công nghệ từ trong và ngoài nước vào sản xuất kinh doanh.

OIF là một diễn đàn mở, do đó có thể và sẽ thu hút sự tham gia của các chủ thể với nguồn tài chính từ bên ngoài và các đơn vị không phải là đối tác của IPP.

Từ ngày 4/5/2011, OIF chính thức chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang giai đoạn gia tăng giá trị và kết nối cộng đồng. Đơn vị chủ quản của OIF là Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI) thuộc Bộ KHCN. SATI sẽ là cầu nối giữa cộng đồng các viện nghiên cứu, trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp và công nghiệp; tăng cường và thúc đẩy các hoạt động ứng dụng và đổi mới công nghệ thông qua việc đề xuất, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách và triển khai các hoạt động hỗ trợ đổi mới công nghệ.

This entry was posted in Công nghệ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Related Posts