Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm sữa Danlait

Vài ngày qua đã xuất hiện thông tin về phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh về sản phẩm sữa Danlait dành cho trẻ có hàm lượng đạm chỉ đạt có 4%. Vấn đề này Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y Tế cho rằng kết quả kiểm nghiệm không đánh giá chất lượng của lô sản phẩm.

Danlait

Theo Cục An toàn thực phẩm hình ảnh phiếu kiểm nghiệm thực phẩm của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh trên các trang báo mạng không có thông tin số phiếu, tên cũng như địa chỉ của khách hàng gửi mẫu, ngoài ra với phương pháp kiểm nghiệm hàm lượng đạm toàn phần và protein ghi trên phiếu kết quả kiểm nghiệm nêu trên là cách thử nghiệm protein trong thủy sản không phải là dùng cho sữa, và kết luận của Cục An toàn thực phẩm là với phương pháp kiểm nghiệm không đúng nêu trên mẫu của khách hàng mang đến thì kết quả kiểm nghiệm không đánh giá đúng chất lượng của lô sản phẩm.

This entry was posted in Thị trường and tagged . Bookmark the permalink.
0 comments

Related Posts