Lịch sử tóm tắt về nông nghiệp hữu cơ

Các phương pháp canh tác truyền thống rất gần với nông nghiệp hữu cơ nhưng đó không hẳn là nông nghiệp hữu cơ, vào những năm 1920 đến 1940 người ta bắt đầu đưa ra những khái niệm đầu tiên về nông nghiệp hữu cơ.

Nông nghiệp hữu cơ, theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, là hệ thống canh tác và chăn nuôi tự nhiên, không sử dụng hóa chất làm phân bón và thuốc trừ sâu, giúp giảm thiểu ô nhiễm, bảo đảm sức khỏe cho người và vật nuôi. Nông nghiệp hữu cơ là hình thức sản xuất nông nghiệp đặc biệt áp dụng “4 không”. Biện pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ là Nông dân canh tác theo hình thức nông nghiệp hữu cơ vận dụng tối đa các kỹ thuật để duy trì và làm giàu độ màu mỡ lâu dài cho đất để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, kiểm soát cỏ, côn trùng và các loại sâu bệnh khác.

Nông nghiệp hữu cơ

Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống canh tác và chăn nuôi tự nhiên

Các biện pháp kỹ thuật được dùng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ gồm: Về phân bón chỉ dùng phân hữu cơ có nguồn gốc từ phân chuồng, phân xanh, các phế liệu từ lò mổ, một số loại phân khoáng như phốt phát tự nhiên, bột các loại tảo biển… Về quản lý sâu bệnh: không dùng thuốc hóa học mà phải phát huy tính chống chịu của cây trồng bằng cách bón phân tốt, luân canh, xen canh thường xuyên kết hợp với phòng trừ sinh học, vệ sinh đồng ruộng, dùng các thuốc phòng trừ thảo mộc. Về làm đất: chỉ làm ở lớp đất mỏng (10-15cm) bón phân để tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động. Sự khác biệt rõ nhất trong quy trình sản xuất các sản phẩm hữu cơ với nông nghiệp an toàn là không sử dụng phân bón hóa học và chất thải của người, chất thải của động vật chưa ủ hoai mục, không sử dụng các chất kích thích tăng trưởng, không sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật hoặc các chất diệt cỏ, không sử dụng các chế phẩm biến đổi gen.

Vào những năm 1920 đến 1940 người ta bắt đầu đưa ra những khái niệm đầu tiên về nông nghiệp hữu cơ, nhưng ngay sau đó của cách mạng xanh nổ ra khiến người ta không chú ý tới nông nghiệp hữu cơ.

Cách mạng xanh là một thuật ngữ dùng để mô tả sự chuyển đổi nền nông nghiệp trên khắp thế giới đã dẫn đến các gia tăng đáng kể sản lượng nông nghiệp giữa thập niên 1940 và thập niên 1960. Công cuộc chuyển đổi này đã diễn ra do kết quả của các chương trình nghiên cứu và mở rộng quy mô nông nghiệp, phát triển hạ tầng, canh tác quy mô lớn, cơ giới hóa, đặc biệt là sử dụng phân hóa học và các hóa chất khác trong canh tác.

Tác động tiêu cực tới sức khỏe và môi trường của cuộc cách mạng xanh trong nhưng năm 1970 – 1980 ngày càng chở nên rõ ràng song nhận thức của cả nông dân và người tiêu dùng về nông nghiệp hữu cơ tăng lên một cách chậm chạp. Các hệ thống canh tác liên quan như “Nông nghiệp vĩnh cửu” hay “nông nghiệp có đầu vào thập (LEIA) đã được mở rộng hơn.

Chỉ đến những năm 1990 trải nghiệm về canh tác hữu cơ tăng nhanh. Sô vụ bê bối về thực phẩm cũng như những thảm họa môi trường đã khiến người tiêu dùng và chỉnh phủ một số nước ủng hổ nông nghiệp hữu cơ. Cũng trong thời gian đó xuất hiện các tiến bộ mới về phương pháp hữu cơ như quan lý sâu bệnh hại theo phương pháp sinh học và phương pháp bố trí hệ thống canh tác hiệu quả. Mặc dù vậy nông nghiệp hữu cơ vẫn đang là một phần rất nhỏ trong hệ thông nông nghiệp thế giới.

organic farming

Nông nghiệp hữu cơ không sử dụng hóa chất làm phân bón và thuốc trừ sâu, giúp giảm thiểu ô nhiễm, bảo đảm sức khỏe cho người và vật nuôi.

Hiện nay nông nghiệp hữu cơ đang được tiếp tục nghiên cứu và phát triển và ở mỗi vù mỗi quốc gia tùy theo điều kiện và cách tiếp cận của mình lại có nhưng quy định về nông nghiệp hữu cơ khác nhau. Nông nghiệp hữu cơ cũng chia ra nhiều mức độ như 70% hữu cơ, 80 % hữu cơ hay 100% hữu cơ. Tổ chức Nông Nghiệp Hữu Cơ thế giới viết tắt là IFOAM

“Trong lành không áp dụng máy móc phương pháp canh tác hữu cơ của các tổ chức khác mà tiến hành canh tác theo hướng hữu cơ phù hợp với điều kiện sản xuất và đời sống xã hội Việt Nam. Các biện pháp của chúng tôi chú trọng đến sự thay đổi dần dần, dễ làm, hiểu quả kinh tế bền vững”

This entry was posted in Đầu tư and tagged , . Bookmark the permalink.

Related Posts