Sẽ thắt chặt quản lý giao dịch thương mại điện tử

Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Quy định hạn chế hành động lừa đảo trong thương mại điện tử, nhằm giảm hiện tượng DN núp bóng sàn thương mại điện tử để bán hàng đa cấp trá hình.

Theo Dự thảo quy định, Bộ Công Thương sẽ tiếp nhận phản ánh về các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, hoặc hành vi kinh doanh cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử.

Theo đại diện của cơ quan soạn thảo, nếu website thương mại điện tử có trên 5 ý kiến phản ánh về hành vi sai phạm sẽ nhận được thông báo của Bộ Công Thương yêu cầu giải trình về những ý kiến phản ánh đó.

Sau 30 ngày, nếu chủ sở hữu website không phản hồi hoặc không giải trình sẽ được đưa vào danh sách các website thương mại điện tử bị phản ánh về hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, hoặc hành vi kinh doanh cạnh tranh không lành mạnh.

Theo TCKD

This entry was posted in Kinh tế and tagged . Bookmark the permalink.
0 comments

Related Posts