400 triệu USD hỗ trợ cải cách kinh tế, giáo dục

Ngày 14/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký 3 thỏa thuận tín dụng với tổng trị giá 400 triệu USD, giúp Việt Nam cải cách quản lý trong các lĩnh vực kinh tế và giáo dục…

cải cách kinh tế, giáo dục

Ba khoản tín dụng nằm trong chương trình ký kết thỏa thuận bao gồm:

  • Khoản tín dụng hỗ trợ Quản lý và cạnh tranh kinh tế lần thứ nhất sẽ cấp 250 triệu USD, đây là nguồn tài chính ưu đãi dành để hỗ trợ cải cách trong các lĩnh vực chính sách tài khóa, quản lý đầu tư công.
  • Khoản tín dụng thứ hai trị giá 50 triệu USD, sẽ được sử dụng để hỗ trợ thực hiện các chương trình cải cách giáo dục đại học.
  • Khoản tín dụng thứ ba trị giá 100 triệu USD, sẽ được dành cho dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non”.

Cả ba khoản tín dụng này đều được Hiệp hội phát triển quốc tế cung cấp, đây là chương trình cho vay có điều kiện do Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ.

Theo VTV.VN

This entry was posted in Kinh tế and tagged , . Bookmark the permalink.
0 comments

Related Posts