Việt Nam đăng cai diễn đàn điện tử thế giới

Ngày 14-5, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam đã tổ chức diễn đàn điện tử thế giới lần thứ 18 tại Hà Nội.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp điện tử trong nước nắm bắt thông tin, có điều kiện tiếp xúc với các nhà lãnh đạo hiệp hội và doanh nghiệp điện tử trên thế giới, giới thiệu năng lực, mở rộng quan hệ hợp tác nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.

Diễn đàn kết thúc vào ngày 16-5.

Hà Nội Mới

This entry was posted in Công nghệ and tagged , . Bookmark the permalink.

Related Posts