Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia, thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về điều chỉnh, công bố mức lương tối thiểu vùng.

Lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia

Theo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, Hội đồng Tiền lương Quốc gia có 15 thành viên gồm: 5 thành viên đại diện của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 5 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 5 thành viên đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia có nhiệm vụ, phân tích tình hình kinh tế – xã hội, mức sống dân cư để xác định, dự báo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình; đánh giá tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng, mức tiền lương trên thị trường lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp để xây dựng và khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu vùng hàng năm và từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, khuyến nghị với Chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng đối với một số nghề, công việc không thường xuyên hoặc làm việc không trọn thời gian.

Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá việc phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng để khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

This entry was posted in Kinh tế and tagged , . Bookmark the permalink.
0 comments

Related Posts