Sinh viên tốt nghiệp các ngành công nghệ được trả lương cao nhất

Sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, toán học, khoa học và công nghệ được đánh giá rất cao với tám ngành trong số 30 ngành được trả lương cao nhất.

PayScale, phân tích thông tin lương bổng, đã xếp hạng 129 chuyên ngành dựa trên tiềm năng lương bổng. Kỹ sư, giáo sư toán học, khoa học tự nhiên và các ngành công nghệ vẫn dẫn đầu trong bảng xếp hạng lương khởi điểm và lương trung bình của cựu sinh viên tại hơn 1000 trường đại học.

Kỹ sư trong các ngành này giành đến 7 trong số 10 vị trí hàng đầu. Kỹ thuật dầu khí đứng đầu với mức lương khởi điểm trung bình $103,000 và mức lương trung bình trong sự nghiệp khoảng $160,000.

Khoa học máy tính đứng thứ 8 về lương bổng

Nhân viên công nghệ được đánh giá rất cao với tám ngành trong số 30 ngành lương bổng cao. Đó là:

Kỹ sư máy tính (CE)
Xếp hạng: 6
Lương khởi điểm: $65.300
Tiền lương giữa sự nghiệp: $106.000

Khoa học máy tính (CS)
Xếp hạng: 8
Lương khởi điểm: $59.800
Tiền lương giữa sự nghiệp: $102.000

Kỹ sư phần mềm (SE)
Xếp hạng: 12
Lương khởi điểm : $60.500
Tiền lương giữa sự nghiệp : $99.300

Quản lý hệ thống thông tin (MIS)
Xếp hạng: 18
Lương khởi điểm: $53.800
Tiền lương giữa sự nghiệp: $92.200

Công nghệ Kỹ thuật điện (EET)
Xếp hạng: 24
Lương khởi điểm : $57.900
Tiền lương giữa sự nghiệp : $87.600

Hệ thống thông tin máy tính (CIS)
Danh hiệu: 25
Lương khởi điểm: $50.800
Tiền lương giữa sự nghiệp: $87.400

Hệ thống thông tin (IS)
Xếp hạng: 26
Lương khởi điểm: $51.900
Tiền lương giữa sự nghiệp: $87.200

Công nghệ thông tin (IT)
Xếp hạng: 30
Lương khởi điểm: $49.900
Tiền lương giữa sự nghiệp: $84.100

Để có được bảng xếp hạng này, PayScale khảo sát 1,4 triệu nhân viên làm việc toàn thời gian ở Mỹ. Chỉ có những nhân viên đã có bằng cử nhân, không tính bằng cấp cao hơn mới nằm trong bản báo cáo của PayScale.

Bảng xếp hạng này dựa trên lương trung bình giữa sự nghiệp của các cử nhân. PayScale định nghĩa những người đang nằm giữa sự nghiệp của mình với ít nhất 10 năm kinh nghiệm. Trong bản báo cáo của mình, các nhân viên trung bình khoảng 42 tuổi và đã có 15 năm kinh nghiệm.

Ngoài việc xếp hạng các ngành học, PayScale cũng phân tích những trường với các cử nhân được trả lương cao khi ra trường. Trong ngành khoa học công nghệ, những trường ở California có 5 vị trí.

Theo NetworkWorld

This entry was posted in Công nghệ. Bookmark the permalink.
0 comments