Việt Nam sắp có “Thung lũng Silicon”

Ngày 18.10, bộ Khoa học Công nghệ đã khởi động đề án thương mại hoá công nghệ theo mô hình “Thung lũng Silicon”. Cụ thể, “Thung lũng Silicon Việt Nam” sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho lĩnh vực công nghệ, xây dựng nên hệ thống các doanh nghiệp KH & CN.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học sẽ được xem xét mức độ phù hợp với thị trường, khả năng thương mại hoá. Nhà khoa học không chỉ là những người nghiên cứu mà còn là những doanh nhân, kinh doanh trên chính sản phẩm của mình, có thể tự quản lý hoặc phát triển công trình nghiên cứu đó một cách độc lập.

Mô hình Thung lũng Silicon tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp (start up) có khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho lĩnh vực công nghệ ngay từ khi còn là ý tưởng. Các start up thành công sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng đổi mới và thay đổi nền kinh tế, từ các sản phẩm với giá trị thấp, tiêu tốn nhiều nhân công thành các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, giá trị cao. Mục tiêu của Việt Nam là tới năm 2015 có 3000 doanh nghiệp, 2020 có 6000 doanh nghiệp KH & CN.

Trong giai đoạn 2013 – 2014, đề án sẽ thực hiện chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam, do các chuyên gia của Thung lũng Silicon Mỹ hướng dẫn; thành lập quỹ đầu tư xã hội dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam có tên gọi “Startup Vietnam Foundation”; giới thiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng của Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ….

Theo SGTT.VN

This entry was posted in Công nghệ and tagged , . Bookmark the permalink.

Related Posts