Top 10 trường kinh doanh tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Eduniversal

Tổ chức xếp hạng giáo dục Eduniversal vừa công bố bảng xếp hạng thường niên 1000 trường kinh doanh tốt nhất đến từ 154 quốc gia trên thế giới.

UNIVERSAL Business School

Bảng xếp hạng Top 1000 trường kinh doanh được chia thành 5 nhóm:

- UNIVERSAL Business School (hạng 5 Palmes): 103 trường
- TOP Business School (hạng 4 Palmes): 190 trường
- EXCELLENT Business School (hạng 3 Palmes): 394 trường
- GOOD Business School (hạng 2 Palmes): 202 trường
- LOCAL Reference (hạng 1 Palmes): 93 trường

Eduniversal được thành lập vào năm 1994, là một tổ chức xếp hạng các trường kinh doanh uy tín trên thế giới.

Mục tiêu của Eduniversal giúp các sinh viên có cơ sở để lựa chọn các tổ chức giáo dục tốt nhất cho tương lai của mình ở bất cứ nơi nào; giúp các nhà tuyển dụng xác định được những tổ chức giáo dục tốt nhất – nơi có thể tìm kiếm các tài năng, hoặc gửi nhân viên đến đào tạo.

This entry was posted in Thế giới and tagged . Bookmark the permalink.
0 comments

Related Posts