WTO đạt thỏa thuận mang tính lịch sử

Hội nghị bộ trưởng tổ chức thương mại thế giới WTO lần thứ 9 diễn ra tại đảo Bali, Indonesia, đã đạt được thỏa thuận cải cách thương mại đầu tiên, có thể hỗ trợ cho kinh tế toàn cầu 1.000 tỉ USD.

WTO Bali 2013

Thỏa thuận này đã đạt được sự đồng thuận của 159 bộ trưởng tham dự hội nghị. Chủ tịch của WTO Roberto Avezedo cho rằng đây là thỏa thuận mang tính lịch sử và mang lại lợi ích đáng kể cho toàn thế giới. Trước đó, thỏa thuận đã gặp phải nhiều rào cản và tưởng chừng như không thể đạt được. Đây là thỏa thuận thương mại toàn cầu đầu tiên kể từ khi WTO được thành lập vào năm 1995 và là thành quả của 12 năm đàm phán.

Theo Reuters

This entry was posted in Thế giới and tagged , . Bookmark the permalink.

Related Posts