Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ được hỗ trợ vào chuỗi liên kết sạch

Chăn nuôi đạt tiêu chuẩn sạch, sản phẩm chăn nuôi đạt kết nối trong chuỗi liên kết. Đó là 2 tiêu chí quan trọng nhất có trong mô hình chăn nuôi mới thuộc dự án LIFSAP. Đây là dự án nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang được Bộ nông nghiệp-phát triển nông thôn thí điểm tại 12 tỉnh thành phố. Chỉ riêng ở Hải Phòng nó đang giúp thay đổi thói quen chăn nuôi cũ của hơn 1.600 hộ chăn nuôi. Không chỉ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi sạch, các hộ còn được dự án kết nối với các doanh nghiệp thu mua trực tiếp. Từ năm 2010 đến nay, Hải Phòng được đầu tư hơn 100 tỷ đồng để thực hiện liên kết chuỗi trong chăn nuôi nông hộ. Mỗi hộ trung bình được đầu tư 10 triệu đồng để cải thiện chất lượng chăn nuôi. Chăn nuôi sạch là mắt xích quan trọng đầu tiên trong chuỗi liên kết sạch từ chuồng trại tới bàn ăn.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.