Bộ xây dựng thanh tra dự án xây dựng đại học quốc gia tại Hòa Lạc

Bộ xây dựng vừa quyết định sẽ tổ chức thanh tra tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Theo phản ánh của một số cán bộ tại Đại học quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc và chỉ đạo của Bộ xây dựng, thanh tra Bộ xây dựng sẽ thanh kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, quản lý dự án và phòng chống tham nhũng. Qua công tác thanh tra nếu phát hiện những vướng mắc tồn tại của cơ chế chính sách, đoàn thanh tra sẽ kiến nghị bổ sung và xử lý hoặc kiến nghị bộ trưởng Bộ xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật.

This entry was posted in Đầu tư. Bookmark the permalink.
0 comments