Nhà nổi-giải pháp cho tình trạng thiếu đất xây nhà

Là nơi có một nửa dân số sống dưới mực nước biển, vùng đất thấp Hà Lan đang phải đối mặt với vấn đề thiếu đất xây nhà nghiêm trọng. Tuy nhiên, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, các kiến trúc sư Hà Lan đã tận dụng chính đặc điểm này để cho ra đời thế giới của những ngôi nhà nổi trên sông.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.