Thái Lan triển khai cấp phép cho lao động tự do Việt Nam:

Thái Lan chính thức triển khai đăng ký cấp phép tạm thời 1 năm cho lao động tự do của Việt Nam tại Thái Lan. Đây là thông tin từ Bộ lao động Thái Lan nhằm hạn chế số lượng lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp tại nước này và tạo thêm nguồn cung ứng lao động một cách hợp pháp.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.