Anh điều chỉnh mức giảm trợ cấp đối với các hộ gia đình sử dụng năng lượng mặt trời

Thay vì giảm trợ cấp tới 87% như đã thông báo trước đó, chính phủ Anh cho biết sẽ điều chỉnh mức cắt giảm trợ cấp cho các hộ gia đình sử dụng điện năng lượng mặt trời ở quy mô nhỏ ở mức 64% do vấp phải làn sóng phản đối gay gắt từ công chúng. Theo thống kê mỗi gia đình ở Anh hàng năm đóng góp tới 7 Bảng Anh cho quỹ trợ cấp dùng năng lượng mặt trời này.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.