Đồng Nai: phát hiện thêm 2 hộ sử dụng chất cấm với hàm lượng cao

Chiều hôm qua Chi cục thú y tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 2 trại nuôi lợn xã Xuân Phú huyện Xuân Lộc có sử dụng chất cấm Sabutamol với hàm lượng cao hơn nhiều lần mức cho phép. Qua kết quả phân tích mẫu nước tiểu cho thấy các hộ dân đã sử dụng chất cấm với hàm lượng lớn nhằm mục đích vỗ béo cho 400 con lợn nhanh chóng đủ cân để xuất bán. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giám sát đàn lợn này trong ít nhất 10 ngày nữa trước khi tiến hành kiểm tra lại. Từ ngày 20/11 đến nay tại Đồng Nai đã có 9 hộ chăn nuôi bị phát hiện sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.