Hải Phòng: hỗ trợ xây dựng khu giết mổ sạch

Giết mổ là 1 khâu quan trọng trong quy trình tiêu thụ thực phẩm. Tuy nhiên lâu nay quy trình này chưa được chú trọng vệ sinh an toàn đúng mức để đảm bảo thực phẩm sạch. Để cung cấp thực phẩm sạch cho người dân, TP. Hải Phòng đã vừa triển khai 34 điểm giết mổ nhỏ lẻ và 1 lò mổ tư nhân tập trung theo mô hình kiểu mới của dự án hỗ trợ của Bộ nông nghiệp&phát triển nông thôn.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments