Nghị viện châu Âu thông qua PCA với Việt Nam

Với hơn 3/4 số phiếu tán thành, nghị viện châu Âu ngày hôm qua đã thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện PCA ký năm 2012 giữa EU và Việt Nam. PCA sẽ giúp tăng cường hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển cũng như trên các lĩnh vực xã hội, dân chủ, nhân quyền và phối hợp giải quyết các thách thức đối với khu vực và toàn cầu giữa EU và Việt Nam. Cũng trong ngày hôm qua thượng viện Pháp đã phê chuẩn PCA với 100% ý kiến tán thành. Theo kế hoạch hạ viện Pháp cũng sẽ sớm xem xét phê chuẩn PCA vào đầu năm tới.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments