Trung ương thảo luận về công tác nhân sự

Hôm nay vào đầu giờ sáng dưới sự chủ trì và điều hành của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ban chấp hành trung ương Đảng làm việc tại hội trường về công tác nhân sự ban chấp hành trung ương khóa 12. Sau đó ban chấp hành trung ương Đảng tiếp tục làm việc tại tổ thảo luận về công tác quan trọng này.

This entry was posted in Lãnh đạo. Bookmark the permalink.