Xây dựng thế trận nhân dân trong bảo vệ chủ quyền

Cần phải tăng cường xây dựng thế trận nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Đó là vấn đề được nhiều tướng lĩnh quân đội và các học giả đưa ra ngày hôm nay trong buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trong tình hình mới vừa được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tại buổi bảo vệ các tướng lĩnh quân đội và các học giả cũng đề nghị Đảng, nhà nước cần phải có chính sách khuyến khích ngư dân phát triển các đội tàu cá để phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân và nhiệm vụ quan trọng này. Đề tài do thượng tướng Võ Trọng Việt thứ trưởng Bộ quốc phòng làm chủ nhiệm và Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng là cơ quan chủ trì thực hiện.

This entry was posted in Lãnh đạo. Bookmark the permalink.