Quy tắc xuất xứ trong FTA Việt Nam-Hàn Quốc có hiệu lực

Kể từ ngày hôm nay quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc chính thức có hiệu lực. Theo đó các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc sẽ có điều kiện khai thác các ưu đãi thương mại, đầu tư mà 2 nước dành cho nhau. Sau khi hiệp định có hiệu lực thì 2 bên cũng sẽ thành lập ủy ban hỗn hợp cấp bộ trưởng và các tiểu ban chức năng để rà soát, giám sát và đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy việc thực thi hiệp định. Tính đến tháng 10 năm nay đã có gần 4.800 dự án của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt gần 44 tỷ USD.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments