Trung Quốc thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do

Ngày hôm nay hiệp định thương mại tự do giữa Trung Quốc và Australia đã chính thức có hiệu lực. Như vậy đến nay Trung Quốc đã ký kết 14 hiệp định thương mại tự do bao gồm 22 quốc gia và khu vực. Ngoài ra Trung Quốc đại lục cũng đã ký thỏa thuận hợp tác về kinh tế thương mại với đặc khu hành chính Hongkong, Macao và vùng lãnh thổ Đài Loan.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments