Đà Lạt: phát hiện 3 khách sạn nâng giá phòng vượt mức quy định

Chiều qua, đội kiểm tra thuộc UBND TP.Đà Lạt đã phát hiện 3 khách sạn có hành vi nâng giá bất hợp lý với mức giá tăng khoảng 40% và không đăng ký khách lưu trú. 3 khách sạn này là khách sạn Bảy Nghĩa, khách sạn Hoa Huệ và khách sạn Toàn Thịnh.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.