Thủ tướng tiếp tổng giám đốc điều hành Google

Tiếp tổng giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam có chính sách khuyến khích phát triển Internet và ngành công nghiệp công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ thông tin lớn của thế giới trong đó có Google đầu tư mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Google phối hợp với các cơ quan của Việt Nam trong việc tuân thủ các pháp luật về thuế liên quan đến hoạt động thương mại xuyên biên giới, bảo vệ an ninh quốc gia cũng như các giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của Việt Nam trên Internet.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.