Các ngân hàng châu Âu cân nhắc cắt giảm nhân sự trong năm 2016

Tại châu Âu sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế cùng những quy định chặt chẽ đang khiến ngành ngân hàng của lục địa già phải cắt giảm nhân sự nhằm tiết kiệm các khoản chi không thực sự cần thiết, và xu hướng này được các chuyên gia đánh giá sẽ tiếp diễn mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2016. Theo Royter, từ tháng 6 tới nay 10 ngân hàng lớn nhất khu vực EUROZONE đã cắt giảm 130.000 việc làm, nhiều hơn cả năm 2013 và 2014 gộp lại. Để vượt khó, một số ngân hàng thu hẹp quy mô, một số khác lại đẩy mạnh áp dụng công nghệ để cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên việc nền kinh tế EUROZONE chưa phục hồi tốt đang gây thêm khó khăn cho ngành ngân hàng. Nghiên cứu của quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho thấy chỉ 30% ngân hàng ở khu vực EUROZONE có cấu trúc hoạt động có thể mang lại lợi nhuận hợp lý. Con số này ở Mỹ là 80%. Theo các chuyên gia, ngành ngân hàng châu Âu sẽ phải tiếp tục cải tổ mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới để nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng nghĩa với việc thêm nhiều việc làm sẽ bị cắt giảm.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments