EUROZONE đồng ý giải ngân 1 tỷ EURO cho Hy Lạp

Khu vực sử dụng đồng tiền chung EURO EUROZONE vừa đồng ý giải ngân 1 tỷ EURO cho Hy Lạp. Khoản tiền sẽ nằm trong gói cứu trợ thứ 3 của các chủ nợ giúp Hy Lạp thanh toán các khoản nợ, cấp vốn cho ngân sách và tài trợ các dự án. Trước đó hồi tháng 8 Hy Lạp cũng đã nhận được khoản giải ngân đầu tiên 13 tỷ EURO của gói cứu trợ thứ 3 sau đó nước này tiếp tục được bơm thêm 2 tỷ vào cuối tháng trước. Theo ước tính của ủy ban châu Âu thì nợ công của Hy Lạp có thể lên đến gần 200% GDP và0 năm 2016.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments