Huy động các nhà khoa học tham gia vào đổi mới giáo dục

Cần sớm phải có cơ chế thực chất hiệu quả để huy động các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà giáo tham gia đóng góp cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là nội dung được phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại buổi làm việc với Bộ giáo dục đào tạo và các đơn vị liên quan vào ngày hôm nay. Phó thủ tướng cũng yêu cầu ngành giáo dục cần phải cải tiến các lễ kiến, trong đó quan trọng là huy động các hội khoa học, các chuyên gia tham gia nghiên cứu, góp ý, phản biện thông qua các cơ chế có tính gắn kết trách nhiệm với đảm bảo điều kiện thực hiện.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments