Ngành cá loay hoay vì thiếu quy trình nuôi đồng bộ

Tiếp tục câu chuyện Mỹ vừa đưa ra quy định cuối cùng về kiểm soát chất lượng cá da trơn xuất khẩu vào thị trường này, dù khắt khe tuy nhiên đây cũng là lúc sản xuất cá da trơn Việt Nam nhìn lại những điểm yếu của mình. Điểm yếu đầu tiên và lớn nhất mà chúng ta đang thiếu chính là một quy chuẩn chung cho quy trình nuôi cá hiện nay. Theo các doanh nghiệp, mặc dù Việt Nam đã có tiêu chuẩn VIETGAT nhưng quy chuẩn này một là khó thực hiện, hai là không đủ chuẩn để các doanh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường. Ngoài thiếu một quy chuẩn thống nhất cho quy trình nuôi, điều khiến doanh nghiệp hiện nay lo nhất là con giống khi chủ yếu nguồn giống đều được mua từ các trại sản xuất giống tư nhân, chưa có sự kiểm định chặt chẽ từ cơ quan chức năng. Việc hao hụt này là một trong những nguyên nhân chính khiến giá cá xuất khẩu của các doanh nghiệp còn khá cao. Chính vì vậy nhiều doanh nghiệp kiến nghị cấp thiết cần có một quy chuẩn đồng bộ cho ngành cá bắt đầu từ con giống, ao nuôi đến sản xuất chế biến.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.