TP.Hồ Chí Minh sẽ ngầm hóa 90% cáp viễn thông

TP.Hồ Chí Minh lên kế hoạch đến năm 2025 sẽ ngầm hóa 90% cáp viễn thông kết hợp với các công trình kỹ thuật khác trên địa bàn 24 quận huyện của thành phố. Trước mắt trong giai đoạn này thành phố sẽ thi công 65 công trình ngầm hóa cáp viễn thông và 73 công trình ngầm hóa cáp điện lực tương đương tổng chiều dài tuyến đường trên 225 km.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.