World bank: lượng kiều hối về Việt Nam ước đạt hơn 12 tỷ USD

12,3 tỷ USD là lượng kiều hối mà Việt Nam nhận được năm 2015. Đây là dự báo vừa được ngân hàng thế giới đưa ra. Theo đó Việt Nam vào top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất năm nay, riêng tại TP.Hồ Chí Minh đạt trên 5 tỷ USD.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.
0 comments