CPI năm 2015 tăng 0,63%

Tổng cục thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2015 CPI bình quân tăng 0,63% so với năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 14 năm qua và cũng thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu 5% đề ra từ đầu năm. Cụ thể trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính thì chỉ có 7 nhóm tăng không đáng kể trong đó có hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở và vật liệu xây dựng chỉ tăng từ 0,1-0,5%, còn 4 nhóm hàng hóa giảm là bưu chính viễn thông, giao thông, văn hóa-giải trí và du lịch, thiết bị và đồ dùng gia đình, trong đó nhóm giao thông có mức giảm mạnh nhất là 1,57%.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments