Doanh nghiệp tôn thép tự bảo vệ mình trước hàng nhập giá rẻ

Trước tình trạng tràn lan hàng tôn thép nhập khẩu giá rẻ, giả thương hiệu trong nước, nhiều doanh nghiệp trong thời gian qua đã tự tìm cách bảo vệ thương hiệu của mình trước khi chờ những động thái từ các cơ quan chức năng, trong đó việc xây dựng hình ảnh các cửa hàng tư vấn chất lượng sản phẩm và điều cần thiết để người tiêu dùng nhận biết rõ hơn về thương hiệu của doanh nghiệp.

This entry was posted in Thị trường. Bookmark the permalink.
0 comments