Gắn biển công trình đường dây 500kv Sơn La-Lai Châu

Ngày hôm nay công trình đường dây 500kv Sơn La-Lai Châu đã được tổ chức gắn biển. Công trình có tổng đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, khởi công vào cuối năm 2013 và hoàn thành đóng điện vào tháng 10/2015. Nhiệm vụ của đường dây 500kv là truyền tải công suất của nhà máy thủy điện Lai Châu với tổng công suất 1.200 MW cùng các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ lên hệ thống điện quốc gia, đồng thời nâng cao độ tin cậy trong vận hành hệ thống điện.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.