Thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng dịp tết

UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở công thương thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng để tăng giá dịp tết đồng thời xử ký nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Dự kiến toàn thành phố sẽ tổ chức 1.165 điểm bán các mặt hàng thiết yếu trị giá gần 22.000 tỷ đồng phục vụ người dân sắm tết.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments