Tín dụng hệ thống ngân hàng tăng trưởng 18% trong năm 2015

Năm nay tín dụng toàn hệ thống ngân hàng có thể tăng 18%. Đây là thông tin vừa được công bố trong cuộc họp báo tổng kết của ngành ngân hàng năm 2015 vừa diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tính đến ngày 21/12 tín dụng toàn hệ thống đã tăng 17,17% so với đầu năm, ước đạt 18% cho cả năm, trong đó tỷ lệ lớn của tín dụng được hướng đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công nghệ cao và nông nghiệp. Theo ngân hàng nhà nước mặt bằng lãi suất trên thị trường tiếp tục giảm 0,2-0,5% so với cùng kỳ năm trước. Việc giảm lãi suất tiền gửi USD về 0% đã góp phần làm giảm tỷ lệ USD hóa trong nền kinh tế. Trong năm nay mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% đã đạt được khi nợ xấu tính đến ngày 30/11 đạt 2,72%. Năm 2016 mục tiêu tăng trưởng tín dụng là từ 18-20% và ngân hàng nhà nước cho biết sẽ có giải pháp linh hoạt điều hành tăng trưởng tín dụng tùy vào thực tế như năm nay.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.
0 comments