Chi phí của doanh nghiệp thủy nội địa giảm mạnh nhờ dịch vụ trực tuyến

Nhiều năm nay khi muốn làm các thủ tục ví dụ như thủ tục đăng ký cho tàu vào cảng thì các doanh nghiệp thủy nội địa thường phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Vấn đề là khoản chi phí này lại không nằm ở phí thủ tục mà lại nằm ở chi phí đi lại của các doanh nghiệp, và để giảm thiểu tối đa thời gian cũng như các khoản chi phí không cần thiết này, mới đây Bộ giao thông vận tải đã cho khai trương các dịch vụ điện tử trực tuyến. Không chỉ doanh nghiệp được hưởng lợi mà ngay chính cơ quan nhà nước cũng xây dựng được một hệ thống dữ liệu điện tử. Những giấy tờ thủ tục phức tạp ngày nào giờ cũng được cất kỹ vào tủ. Đại diện cục đường thủy nội địa cho biết 59 dịch vụ công sẽ được hoàn tất ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2016. Điều này giúp tăng lượng vận tải hàng hóa, nâng sức cạnh tranh.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments