Đề nghị chưa tăng phí BOT đường bộ

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ngày hôm nay vừa có công văn hỏa tốc gửi các nhà đầu tư dự án giao thông theo hình thức BOT đã có lộ trình tăng phí từ ngày 1/1 năm sau tạm thời lùi thời hạn tăng phí 6 tháng đến ngày 1/6 năm sau. Theo Bộ giao thông vận tải, đến thời điểm hiện tại do sự điều hành chặt chẽ sát sao, hiệu quả của chính phủ nên chỉ số trượt giá CPI thấp hơn nhiều so với mức dự kiến, do vậy lộ trình tăng phí cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.