Tiền Giang: hàng ngàn hecta nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị xóa bỏ

Triều cường kết hợp gió mùa đông bắc đã tạo nên những cơn sóng lớn dữ dội ập vào đất liền và cũng đang tạo ra đợt xâm thực gây xói lở lớn nhất từ trước đến nay tại Tiền Giang. Hàng trăm hộ dân cùng với hàng ngàn hecta sản xuất đất nông nghiệp đang bị đe dọa. Xâm thực hiện đang diễn ra rất phức tạp tại Tiền Giang, tính riêng trong tháng 10 và tháng 11, gần 30 hecta nuôi trồng thủy sản của người dân tại huyện Tân Phú Đông và huyện Gò Công Đông đã bị cuốn trôi, nâng tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh bị xóa sổ lên tới gần 200 hecta chỉ riêng trong năm nay. Hiện hệ thống đê của Tiền Giang rất tạm bợ, trong đó huyện Tân Phú Đông chưa có 1m đê kè nào được làm để bảo vệ người dân và đất sản xuất. Dự kiến trong vòng hơn 1 năm tới, có thể hàng trăm ngôi nhà cùng với khoảng gần 2.000 hecta nuôi trồng thủy sản ven biển có thể sẽ bị xóa sổ.

This entry was posted in Nhà nông. Bookmark the permalink.