Trung Quốc thông qua luật chống khủng bố

Chiều nay quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật chống khủng bố đầu tiên của nước này, trong đó khái niệm khủng bố được mở rộng hơn so với khái niệm được đưa ra vào đầu năm nay. Khi đó không đề cập đến quyền và tài sản cá nhân cũng như mục đích chính trị và hệ tư tưởng.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.
0 comments