Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội được mở ngành y

Bộ giáo dục và đào tạo và Bộ y tế tại cuộc họp báo chiều nay đã khẳng định việc cho phép trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội mở mã ngành y dược là đúng theo quy định của luật giáo dục đại học. Đối với ngành y đa khoa thì 2 bộ sẽ xem xét cho phép trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh sau khi đã bổ sung đủ đội ngũ và thực hiện xong các hoạt động mua bán trang thiết bị trị giá 11 tỷ đồng. Đại diện Bộ y tế cũng khẳng định liên bộ giáo dục-y tế sẽ phối hợp để kiểm tra các cơ sở đào tạo ngành y dược đồng thời kiến nghị điều chỉnh luật khám chữa bệnh.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.