Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng sau đại hội XII

Phát biểu kết luận tại phiên họp của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá hoạt động phòng chống tham nhũng trong thời gian qua quyết liệt, bài bản, nghiêm túc, khắc phục được những khâu yếu trong quá trình điều tra xét xử các vụ án tham nhũng, góp phần tăng tính hiệu quả của công tác này. Tại phiên họp đánh giá tham nhũng là 1 trong 4 nguy cơ đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian tới, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ngay sau đại hội XII của Đảng cần phải tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng hơn nữa so với hiện tại. Để làm được điều này tổng bí thư yêu cầu phải tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp và đặc biệt là đội ngũ cán bộ đang trực tiếp làm tại các cơ quan chuyên trách về phòng chốn tham nhũng.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.