Hàn Quốc đầu tư 50 tỷ USD vào Việt Nam

Theo cục đầu tư nước ngoài, Hàn Quốc đã vượt qua Nhật Bản và trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký vào Việt Nam khoảng 50 tỷ USD, 4.477 dự án còn hiệu lực chiếm khoảng 18% tổng vốn FDI vào Việt Nam.

This entry was posted in Đầu tư. Bookmark the permalink.
0 comments