Lạm phát thấp nhưng không thiểu phát

Chỉ số lạm phát thấp nhất trong 14 năm qua nhưng GDP lại đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 8 năm. Trong hội nghị của chính phủ với 64 tỉnh thành diễn ra sáng nay, bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng lạm phát thấp nhưng không có khả năng xảy ra tình trạng thiểu phát vì mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm nay vẫn tăng khá với mức tăng ước tính là 9,5% so với năm ngoái, mức lạm phát cũng ít biến động với chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 0,63%. Vốn FDI thực hiện đã tăng hơn 17% so với năm trước nhưng sau khi xuất siêu kỷ lục năm ngoái thì năm nay nền kinh tế lại nhập siêu hơn 3 tỷ USD, bằng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu do giá dầu trên thế giới tiếp tục giảm sâu.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.