Ý kiến xung quanh về quy định đóng bảo hiểm xã hội mới

Chỉ còn 3 ngày nữa bắt đầu kể từ ngày 1/1/2016, cả doanh nghiệp và người lao động đều phải đóng thêm tiền bảo hiểm xã hội, bởi theo quy định mới thì căn cứ để tính bảo hiểm xã hội không chỉ là lương mà còn bao gồm các khoản phụ cấp được ghi trong hợp đồng lao động. Theo doanh nghiệp, cùng với việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2016, cách tính bảo hiểm xã hội mới sẽ khiến chi phí doanh nghiệp tăng lên, và doanh nghiệp cũng đã phải tính đến những biện pháp để cân đối. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp có số lượng lao động càng lớn sẽ càng bị ảnh hưởng bởi cách tính bảo hiểm xã hội mới, tuy nhiên cũng cần phải tính đến trường hợp các doanh nghiệp có thể lách chi phí để giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.