Hơn 40% doanh nghiệp không quan tâm đến TPP

Hơn 40% doanh nghiệp không quan tâm đến TPP và 56,8% doanh nghiệp không biết và không quan tâm đến cộng đồng kinh tế ASEAN AEC. Kết quả khảo sát của trường doanh nhân PACE vừa tung ra.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments