Anh: số tiền phạt các công ty thực hiện cuộc gọi rác tăng gấp 3 lần

Một triệu bảng Anh là số tiền phạt cao gấp 3 lần năm trước dành cho nhiều công ty tại nước Anh. Không phải vì trốn thuế hay gây ô nhiễm môi trường mà do các công ty này đã thực hiện những cuộc gọi rác làm phiền nhiều hộ gia đình. Danh sách các công ty bị phạt phần lớn nằm trong lĩnh vực bảo hiểm và bồi thường tai nạn xe cộ. Chỉ riêng trong năm 2015 đã có tới 170.000 đơn khiếu nại về những trường hợp liên tục nhận được cuộc gọi rác và tin nhắn rác làm phiền.

This entry was posted in Thế giới. Bookmark the permalink.