Bộ công thương điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ công thương vừa ký quyết định điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép già nhập khẩu vào Việt Nam trên cơ sở hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ của nhóm 4 doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất thép. Giai đoạn điều tra xác định thiệt hại được tính từ ngày 1/1/2012 đến ngày 30/9/2015. Trong hồ sơ các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước cho rằng sản lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam đã gia tăng đột biến trong đó 12 mã hàng nhập khẩu có giá thành thấp khiến doanh nghiệp thép trong nước bị thiệt hại. Các nguyên đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ với mức thuế suất 45% đối với phôi thép nhập khẩu và 33% đối với thép dài được sản xuất từ phôi thép nhập khẩu.

This entry was posted in Kinh tế. Bookmark the permalink.
0 comments