Chính sách tỷ giá mới thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường

Trước thông tin trên không ít doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã tỏ ra băn khoăn về những rủi ro tỷ giá trong thời gian tới. Theo các chuyên gia kinh tế, với cơ chế tỷ giá mới, việc tỷ giá tăng hay giảm sẽ được thị trường quyết định nhiều hơn, do đó các doanh nghiệp sẽ buộc phải vận động theo cơ chế thị trường. Cũng theo đại diện ngân hàng nhà nước, cơ chế tỷ giá mới sẽ tạo điều kiện để phát triển các sản phẩm tại Việt Nam như một công cụ tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp loại trừ rủi ro biến động tỷ giá.

This entry was posted in Tài chính. Bookmark the permalink.